Thứ 4, Ngày 21 Tháng 8 Năm 2019 Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai đang chạy thử nghiệm
Nâng cao hiệu quả công tác Công an, phấn đấu hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ năm 2019
Ngày cập nhật: 02/02/2019 10:47:51 | Lượt xem: 193 | |
Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và yêu cầu ngày càng cao hơn đối với nhiệm vụ bảo đảm ANCT, giữ gìn TTATXH. Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn và sự ủng hộ của nhân dân, Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác bảo đảm ANCT, giữ gìn TTATXH trên địa bàn tỉnh, thể hiện trên một số nội dung công tác chủ yếu sau đây:

Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác giữ gìn ANCT, đảm bảo TTATXH. Đã chủ động tăng cường lực lượng bám địa bàn, quản lý đối tượng, phát hiện, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, âm mưu chống phá vào bên trong của FULRO lưu vong; tập trung lực lượng đấu tranh, bóc gỡ, xóa bỏ hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Degar”; tham mưu xử lý tốt các vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh trong vùng DTTS, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc, các sự kiện chính trị, kinh tế - văn hóa được tổ chức trên địa bàn.

Đại tá Vũ Văn Lâu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tội phạm hình sự cơ bản được kiềm chế, giảm về số vụ, số người chết, số người bị thương và thiệt hại về tài sản so với cùng kỳ năm 2017. Chất lượng điều tra, khám phá án được nâng cao, trong đó đã tập trung điều tra, làm rõ 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bắt, vận động đầu thú 85 đối tượng truy nã, trong đó có 21 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Giải quyết trên 95% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng và môi trường có những chuyển biến tích cực, đã chủ động hơn trong tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy không để hình thành đường dây phức tạp, phát hiện, xử lý 189 vụ với 386 đối tượng. Tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm, nâng cao về chất lượng, đổi mới về nội dung, hình thức. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Thông tư 23 của Bộ quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn,  cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của 149 mô hình liên quan đến ANTT tại cơ sở. Chủ động tham mưu, đề xuất nhân rộng một số mô hình mới hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

Song song với công tác đảm bảo an ninh, trật tự, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nhiệm vụ then chốt nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, 7 (khóa XII) và triển khai kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công an tỉnh, Công an cấp huyện, tăng cường cán bộ Công an chính quy xuống địa bàn cấp xã, bước đầu đạt hiệu quả tích cực. Kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong của CBCS khi thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc với nhân dân được nâng lên. Với những thành tích đạt được, trong năm 2018 Công an tỉnh Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh những mặt đã làm được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng còn hạn chế; một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật có thời điểm diễn biến phức tạp nhưng công tác phòng ngừa, đấu tranh có lúc chưa kịp thời; TNGT tuy giảm nhưng còn ở mức cao và thiếu bền vững. Công tác quản lý giáo dục người chấp hành án phạt khác và chấp hành xong án phạt tù tại cộng đồng chưa hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý CBCS còn một số mặt hạn chế.

Đại tá Vũ Văn Lâu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao cờ thi đua của Bộ Công an và danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2018

Tuy nhiên, đối chiếu với Nghị quyết Đảng ủy và Chương trình công tác của Giám đốc Công an tỉnh, Công an Gia Lai đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác đề ra.

Năm 2019, tình hình an ninh, trật tự còn diễn biến phức tạp. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác mà Nghị quyết của Đảng ủy, Chương trình công tác của Công an tỉnh đề ra trong năm 2019, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Một là, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tổ chức huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm ANTT, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46 ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48, Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”...

Hai là, tập trung nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ trương, âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch... có ảnh hưởng, tác động đến lợi ích và nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Tham mưu, đề xuất Bộ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh, không để diễn biến phức tạp. Chủ động đấu tranh, kiên quyết không để hình thành tổ chức, hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Degar”. Chú trọng công tác tuyên truyền phản bác, tấn công chính trị, vạch trần âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động.

Ba là, tập trung phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu thâm nhập nội bộ, lôi kéo cán bộ, cài cắm nội gián, tác động, chuyển hóa nội bộ của các thế lực thù địch, phản động. Phối hợp chặt chẽ với các ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Siết chặt thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ nội bộ, nhất là trên môi trường mạng. Tăng cường đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia; phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên không gian mạng.

Bốn là, triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực, tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ma tuý, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, tội phạm liên quan đến  “tín dụng đen”, trong vùng đồng bào DTTS... Trước mắt, triển khai lực lượng bảo đảm ANTT đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Dương lịch, tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 không để xảy ra phức tạp, bảo đảm an ninh, an toàn trong mọi tình huống. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ. Xác định phòng ngừa xã hội là công tác trọng tâm để làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường phối hợp và huy động các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong vùng đồng bào DTTS. Duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại cơ sở.

Năm là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tăng cường Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công xã theo quy định, nhất là tại các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Trong đó, chú ý quan tâm đến chế độ, chính sách, cơ sở vật chất cho số cán bộ được tăng cường và đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Chủ động đề xuất xây dựng nhà làm việc cho lực lượng Công an xã, góp phần thực hiện chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã theo quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Sáu là, chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong Công an trong sạch, vững mạnh, có năng lực, sức chiến đấu cao; xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, nâng cao sức chiến đấu, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, đề cao kỷ luật của Ngành cho CBCS. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của tổ chức bộ máy Công an tỉnh theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, thực hiện tốt phương châm hành động của toàn lực lượng CAND năm 2019 là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đại tá Vũ Văn Lâu

                                    Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Cuộc thi thuyết trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu tình hình mới
Công an TP. Pleiku tổ chức liên hoan văn nghệ với chủ đề “Khắc ghi lời Bác”
Kỷ niệm74 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam
“Vượt nắng thắng mưa” bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu
Xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Trao quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an
Công an huyện Kông Chro: Tổ chức Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Công an huyện Kông Chro: Công bố quyết định điều động Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã
Chương trình “Âm vang chiến công” lần thứ 3, năm 2019: Ngợi ca và tri ân người chiến sĩ Công an
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
Nguyễn Thị Huệ
Năm sinh: 1973

Tội danh:
- Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0001180053
Đang online: 56
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Văn Chẩn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014