Thứ 4, Ngày 18 Tháng 9 Năm 2019 Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai đang chạy thử nghiệm
Triển khai đề án văn hóa công vụ
Ngày cập nhật: 10/07/2019 09:59:25 | Lượt xem: 177 | |
Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Với mục đích tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ thanh tra Công an tỉnh về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy tắc ứng xử và điều lệnh CAND; đảm bảo trách nhiệm, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, xây dựng giá trị hình ảnh cán bộ thanh tra nói chung và lực lượng thanh tra Công an tỉnh nói riêng.

Để việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đề cao trách nhiệm và tinh thần nêu gương của cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị trong thực hiện văn hóa công vụ và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, văn hóa công vụ của đơn vị và cán bộ, chiến sỹ. Thanh tra Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai tập trung một số nội dung sau:

          1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ chiến sỹ thực hiện nghiêm túc nội dung Đề án Văn hóa công vụ và Chỉ thị số 769/CT-TTCP, ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra để nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực về giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, gắn chặt với việc thực hiện Điều lệnh CAND; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Quy tắc ứng xử CAND; Quy định về xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND”, Quy định của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương.

          2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”; Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

          3. Trên cơ sở nội dung Đề án Văn hóa công vụ và Quy tắc ứng xử CAND, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, tài sản công; cụ thể hóa nhiệm vụ trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ.    

          4. Nâng cao hiệu quả công tác gắn với thực hiện văn hóa công vụ và xây dựng cán bộ chiến sĩ công an nhân văn vì nhân dân phục vụ trong từng lĩnh vực công tác, nhất  là những công việc liên quan trực tiếp tiếp xúc với người dân như tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.

          5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định của Bộ Công an “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND”; trong đó chú trọng ghi nhận lấy ý kiến góp ý về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tư thế, lễ tiết tác phong, giao tiếp ứng xử và những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng lực lượng CAND.

          6. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chấp hành nghiêm quy định về những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

          7. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tạo điều kiện cho tất cả lãnh đạo, chỉ huy và nhất là cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác tiếp dân tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp do Công an tỉnh tổ chức.

          8. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử và Điều lệnh CAND. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện nhũng nhiễu phiền hà, chậm trễ trong giải quyết công việc đối với cơ quan, tổ chức và người dân. Kiên quyết xử lý cán bộ có hành vi vi phạm, đồng thời xử lý trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp quản lý khi có cán bộ vi phạm văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử và Điều lệnh CAND.

          9. Tích cực thi đua thực hiện văn hóa công vụ và quy tắc ứng xử trong CAND gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đưa nội dung thực hiện văn hóa công vụ vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua hằng năm đối với tập thể và cá nhân.

                                                                    Lê Trung Thành


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Nâng cao nhận thức của người dân về việc bổ sung ngày tháng sinh và kê khai thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Triển khai Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14, ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
Ia Pa: Tuyên truyền công tác cải cách hành chính và Luật giao thông đường bộ
Đoàn cơ sở và Hội phụ nữ Trại tạm giam hướng về cơ sở
Thông báo Quyết định về chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
Phòng CSCĐ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CBCS
Công an huyện Chư Pưh: Hội nghị quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng.
Thông báo Quyết định của UBND tỉnh về danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả
Công an tỉnh Gia Lai hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
Nguyễn Thị Huệ
Năm sinh: 1973

Tội danh:
- Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0001233864
Đang online: 65
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Văn Chẩn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014