Chủ nhật , Ngày 8 Tháng 12 Năm 2019
Quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy
Ngày cập nhật: 21/10/2019 04:42:38 | Lượt xem: 50 | |
Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy; Dự thảo gồm 05 chương 27 điều.