Thứ 3, Ngày 28 Tháng 1 Năm 2020 Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Ngày cập nhật: 26/11/2019 08:57:06 | Lượt xem: 113 | |
Thực hiện chương trình công tác thanh tra năm 2019 của Bộ Công an, của Công an tỉnh Gia Lai. Ngày 07/10/2019, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thực hiện chương trình công tác thanh tra năm 2019 của Bộ Công an, của Công an tỉnh Gia Lai. Ngày 07/10/2019, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.        

Qua công tác kiểm tra, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thể hiện rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện. Đã tiếp nhận, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Giám đốc Công an tỉnh đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cán bộ Thanh tra thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân

Công tác tiếp công dân được chú trọng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Địa điểm tiếp công dân bố trí ở vị trí thuận lợi, đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân, niêm yết công khai lịch tiếp công dân của lãnh đạo, CBCS, nội quy tiếp công dân, tủ sách pháp luật, bảng tên chức danh lãnh đạo, cán bộ tiếp dân…; việc tổ chức tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, cơ bản đúng theo quy định của pháp luật về tiếp công dân.

Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có những chuyển biến tích cực, các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Công an giải quyết đều được kiểm tra, xác minh, giải quyết khách quan, dứt điểm ngay từ cơ sở, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục do pháp luật về khiếu nại, tố cáo quy định.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện một số đơn vị, địa phương về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế, hình thức tuyên truyền chưa phù hợp; các điều kiện, cơ sở vật chất tại địa điểm tiếp công dân chưa đảm bảo theo đúng quy định; cán bộ thực hiện công tác này chưa thường xuyên nghiên cứu các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; còn để tình trạng công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau

1. Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ công chức và cả hệ thống chính trị đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, Thủ trưởng Công an các đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục duy trì nề nếp tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân để chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn mới phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp, khó giải quyết, tạo điều kiện để đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây rối.

3. Thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra chuyên trách, kiêm nhiệm của Công an các đơn vị; quan tâm chế độ, chính sách, trang bị các điều kiện, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để xảy ra sai phạm; những người vu khống, cố tình khiếu nại, tố cáo sai sự thật, kích động, xúi dục người khác khiếu nại, tố cáo gây mất ANTT; biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Trong quá trình giải quyết, phải thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ khách quan, làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, kết luận rõ đúng, sai, đề ra phương án giải quyết phù hợp, có tình, có lý; tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tập trung rà soát, xây dựng các giải pháp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.

5. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Công an tỉnh, giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành của tỉnh, huyện, giữa địa phương với Trung ương trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, khó giải quyết hiện đang còn tồn đọng.

6. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của Công an các đơn vị; thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên.

7. Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên cập nhật, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ việc đánh giá, dự báo đúng tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an tỉnh.

                                                                                              Bùi Văn Minh

 


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Lực lượng CAND quyết tâm thực hiện tốt lời hứa với Đảng, với nhân dân
Lực lượng CAND góp phần nâng tầm vị thế đất nước
Chư Sê: Tiếp tục điều động, bổ nhiệm Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã
Khen thưởng đột xuất nhiều tập thể cá nhân
Quyết tâm bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông năm 2020
Mang Yang: Tổ chức Lễ công bố quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã
Hội phụ nữ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị “về nguồn”
Bộ Công an phát động học tập gương dũng cảm hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ
Công an huyện Krông Pa: Tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Tết chia sẻ - Tết ấm áp hơn đến với người nghèo
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
Rcom Khô
Năm sinh: 1995

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0001686032
Đang online: 52
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Văn Chẩn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014