Thứ 7, Ngày 4 Tháng 4 Năm 2020
Kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
Ngày cập nhật: 20/03/2020 03:57:36 | Lượt xem: 147 | |
Năm 2019, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những biện pháp công tác quan trọng của ngành Công an, là nền tảng, cốt lõi và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, không những góp phần giữ vững sự ổn định, xây dựng thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững chắc, mà còn tập hợp, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những năm qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; với những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai một cách đồng bộ, làm cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu, rộng, đều khắp, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tập trung triển khai, thực hiện các mặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; mở các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục cảm hóa người vi phạm tại cộng đồng; xây dựng mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch với Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự… trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng, củng cố các tổ chức, lực lượng quần chúng nòng cốt, cán bộ cơ sở làm “hạt nhân” để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,…  

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tại xã Ia Hla, huyện Chư Pưh.

Năm 2019, lực lượng Công an đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 15 văn bản là chỉ thị, chương trình, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo mở 52 lớp tập huấn phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho cán bộ cấp huyện, xã và bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; duy trì quan hệ gặp gỡ, động viên, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng công tác tuyên truyền cho hơn 4.300 lượt người có uy tín, cốt cán tôn giáo, già làng, trưởng thôn; thực hiện 33 chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc” phát trên sóng PT-TH tỉnh; tổ chức phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm 3.626 lượt tuyên truyền tập trung tại thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, trường học với trên 786.458 lượt người tham dự; sử dụng xe loa (xe môtô, ô tô) tuyên truyền 2.984 lượt tại địa bàn dân cư; tổ chức phát 6.451 tờ rơi thông báo tình hình tội phạm, tuyên truyền giao thông, bảo vệ môi trường, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm; vận động truy bắt được 110 đối tượng truy nã; vận động, thu hồi 10 súng quân dụng, 794 súng tự chế, 139 lựu đạn, quả, đầu đạn, 231 viên đạn, 576 công cụ hỗ trợ, 116 vũ khí thô sơ.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tạo được sự lan tỏa sâu rộng, tiếp tục duy trì và xây dựng mới 2.750 tổ tự quản về ANTT ở cơ sở với hàng ngàn người tham gia, 2.000 hòm thư góp ý về an ninh trật tự và điểm trình báo, tố giác tội phạm; 2.246 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng. Xây dựng và duy trì 78 mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả tích cực, như: “Làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự”; “Trường học đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự”; “Tuyên truyền lưu động”; “Camera an ninh phố phường”; “Tổ bảo vệ thời vụ nông sản”; “Đội Thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”; “Tổ dân phòng tự nguyện”…

Qua tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 1.893 tin báo có giá trị, giúp lực lượng Công an chủ động, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Có thể khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo thế trận an ninh nhân dân, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong từng khu phố, từng thôn, làng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần làm giảm tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đạt được thành tích như trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể; sự giúp đỡ tận tình của nhân dân tạo nên thế trận an ninh vững chắc. Ghi nhận những thành tích trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an tặng Bằng khen 14 tập thể; Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua 02 tập thể; tặng Bằng khen 10 tập thể, 16 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen 49 tập thể, 77 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, thực hiện chủ đề công tác “Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở” với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, thời gian tới, lực lượng Công an nói chung và lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng quyết tâm đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hướng tới kỷ niệm 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 – 19/8/2020.

Đinh Hồng Phương


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Ra mắt mô hình “Tiếng kẻng đảm bảo an ninh, trật tự” tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện
Công an huyện Ia Pa: Tổ chức Hội nghị biểu dương gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015 – 2020
Cụm thi đua số 2 Công an tỉnh biểu dương 57 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc
Công an thị xã An Khê đạt nhiều kết quả trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”
Ia Pa: Tuyên truyền, phát động tại điểm nhóm Tin lành xã Chư Răng
Công an thành phố Pleiku biểu dương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020 và phát động thi đua giai đoạn 2020 – 2025
Phối hợp giữ vững an ninh, trật tự vùng biên giới
Lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ
Huyện Chư Pah triển khai công tác phòng, chống tội phạm
Cụm thi đua số 2 Công an tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
Nguyễn Thành Sơn
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Vũ Văn Tuyên
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Võ Thành Được
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích vào ngày 08/10/2019 tại TDP 5, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
TRẦN VIẾT VINH
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
HOÀNG MẠNH CƯỜNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Không tố giác tội phạm
LÊ ANH VŨ
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưởng đoạt tài sản
LÂM VĂN PHI
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưởng đoạt tài sản
LÂM VĂN HOÀNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưởng đoạt tài sản
TRẦN QUỐC TOÀN
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Năm sinh: 1962

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0002007740
Đang online: 84
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014