Chủ nhật , Ngày 5 Tháng 7 Năm 2020
Lực lượng An ninh chính trị nội bộ - 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (10/5/1958 – 10/5/2020)
Ngày cập nhật: 08/05/2020 04:06:00 | Lượt xem: 292 | |
Ngày 10/5/1958, Ủy ban Kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị để thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan. Từ đó, ngày 10/5 hằng năm được lấy làm ngày Truyền thống của lực lượng An ninh chính trị nội bộ.

Tại Gia Lai, tháng 4/1962, Ban An ninh tỉnh được tái thành lập theo chủ trương của Trung ương Đảng. Theo đó, Ban Bảo vệ chính trị nội bộ, cơ quan (tiền thân của Phòng An ninh chính trị nội bộ) được thành lập. Trước đó, trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ do Ban Chính trị đảm nhiệm. Đến năm 1965, Ban Bảo vệ nội bộ cơ quan thành lập trên cơ sở tách từ Ban Bảo vệ chính trị nội bộ, cơ quan. Năm 1975, Ty An ninh hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum sáp nhập, đổi tên thành Ty Công an Gia Lai - Kon Tum. Theo đó, Phòng Bảo vệ cơ quan văn hóa được thành lập thay Ban Bảo vệ nội bộ cơ quan.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác và chiến đấu, từ năm 1975 đến nay, đơn vị chủ trì làm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã 04 lần thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau, như: Phòng An ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng; Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng; Phòng An ninh văn hóa, tư tưởng; Phòng Bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa, tư tưởng. Đến năm 2010, Phòng Bảo vệ An ninh nội bộ và văn hóa, tư tưởng đổi tên thành Phòng An ninh chính trị nội bộ. Tại Công an các huyện, thị xã, thành phố Pleiku đều bố trí cán bộ làm công tác An ninh chính trị nội bộ.

Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Gia Lai đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; phát huy bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng; đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngay từ khi mới thành lập, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã làm tốt công tác rà soát đội ngũ cán bộ, bảo vệ, làm trong sạch nội bộ, chống địch đưa người vào cơ quan, nhất là các cơ quan đầu não của tỉnh; tiến hành khảo sát xây dựng cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai tại khu căn cứ Krong, huyện Kbang; tham mưu Tỉnh ủy ban hành nội quy bảo vệ khu căn cứ, bảo vệ cơ quan đu não của tỉnh và bảo vệ cán bộ lãnh đạo, phát động phong trào quần chúng bảo mật, phòng gian; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo làm trong sạch nội bộ Đảng và chính quyền các cấp, địa bàn vùng căn cứ cách mạng. Đồng thời, triển khai các kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Tỉnh đảng bộ Gia Lai lần thứ IV, V.

Giai đoạn từ năm 1975 đến 1991, tình hình kinh tế, xã hội trong nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đứng trước nhiều thử thách, khó khăn; các phần tử thù địch bên trong ráo riết hoạt động chống phá chính quyền cách mạng. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) và Chỉ thị của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), lực lượng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với các đơn vị liên quan khai thác hồ sơ địch để lại, kịp thời phát hiện, bóc gỡ, vô hiệu hóa các kế hoạch tình báo, đầu mối của cơ quan đặc biệt nước ngoài,… với hàng nghìn đối tượng được địch cài cắm trên địa bàn Gia Lai - Kon Tum, góp phần đập tan âm mưu của địch đánh người vào nội bộ ta. Đồng thời, qua xác minh, phát hiện nhiều hồ sơ, tài liệu giả địch dùng để bôi nhọ cán bộ ta, giải oan cho nhiều đảng viên. Bên cạnh đó, đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an các cấp xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ Đại hội Đảng các cấp; các kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội các khóa, Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định tư tưởng, đời sống tinh thần của cán bộ và nhân dân.

Giai đoạn từ năm 1991 đến nay, lực lượng An ninh chính trị nội bộ làm tốt chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Tham mưu lãnh đạo Công an các cấp, cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ; xây dựng kế hoạch và trực tiếp tham gia bảo vệ an toàn các đoàn khách Trung ương, các đoàn khách là nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh; chủ động xây dựng hàng trăm kế hoạch bảo vệ các ngày lễ lớn, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ từ tỉnh đến cơ sở; tham gia rà soát, xác minh nhân sự phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt của các cấp ủy Đảng, cơ quan, ban, ngành, nhất là trong các kỳ chuẩn bị Đại hội Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Qua đó, tham mưu lãnh đạo Công an các cấp báo cáo cấp ủy, chính quyền có biện pháp củng cố, xây dựng thực lực hệ thống chính trị ở cơ sở.

Trong công tác đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, lực lượng An ninh chính trị nội bộ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa tài liệu phản động, tài liệu chiến tranh tâm lý, mê tín dị đoan tán phát vào địa bàn và nội bộ ta. Đồng thời, phối hợp quản lý tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí xuất bản, quản lý đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức và học sinh, sinh viên. Phát hiện hàng ngàn lượt cơ sở vi phạm trên lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục, thu giữ hàng trăm ngàn băng đĩa không được phép lưu hành, băng đĩa có nội dung phản động, đồi trụy, kích động bạo lực, hàng chục ngàn đầu sách báo các loại có nội dung xấu. Phát hiện, đấu tranh, lập hồ sơ đề nghị khởi tố một số vụ tham nhũng, lợi dụng hoạt động báo chí để tống tiền doanh nghiệp và những vụ việc khác có liên quan trong nội bộ một số cơ quan, ban, ngành, trên cơ sở đó giúp các cấp, ngành làm tốt công tác phòng ngừa những sơ hở thiếu sót trong quản lý cán bộ.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh giáo dục, đào tạo, chủ động tham mưu xây dựng, triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, bảo đảm an ninh các kỳ thi phổ thông trung học quốc gia, thi tuyển sinh các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; thường xuyên phối hợp các cơ quan, ban, ngành tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là tại các trường học, cơ sở giáo dục.

Trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, chủ động giúp lãnh đạo Công an các cấp tham mưu chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, đồng thời tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, không để xảy ra tình trạng lộ lọt bí mật Nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Công an tỉnh Gia Lai báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh phương án bảo vệ Lễ Khánh thành Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (2012)

Qua thực tiễn công tác và chiến đấu, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; hàng chục Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, của các Bộ, Ngành Trung ương, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Nhiều cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước các loại, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Thời gian tới, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biễn phức tạp, tác động trực tiếp đến an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường thúc đẩy chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng triệt để lợi dụng khoa học kỹ thuật, các phương tiện truyền thông, nhất là Internet để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Thấm nhuần quan điểm công tác bảo vệ chính trị nội bộ liên quan mật thiết đến sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Gia Lai quyết tâm đoàn kết, không ngừng học tập, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị và tinh thần chiến đấu, kiên quyết tiến công địch, bảo vệ sự nghiệp cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Văn Phong


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Thứ trưởng Lê Quý Vương gửi Thư khen quần chúng Phạm Quốc Huy có hành động dũng cảm truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Nội ngày 26/6
Gắn kết nghĩa tình
Công an huyện Kbang: Làm thủ tục cấp phát CMND cho học sinh tại trường học
Công an thị xã Ayun Pa tham gia hiến máu tình nguyện
Vị tướng tình báo không quân hàm
Phụ nữ Cụm thi đua số 3 - Hội Phụ nữ Công an tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, phụ nữ nghèo và học sinh nghèo vượt khó tại xã Gào - TP. Pleiku
Công an huyện Mang Yang tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa
Phòng An ninh đối nội đón nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Gia Lai nhận đỡ đầu 2 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt
Công an huyện Chư Sê trao tặng Nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
Ksor Ngat
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
TRẦN DUY LONG
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
TRẢO HOÀNG LINH
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
PHẠM NGỌC BÍCH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
NGUYỄN QUỐC HOÀI
Năm sinh:

Tội danh:
- Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
SIU ME
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Phạm Công Thạnh
Năm sinh:

Tội danh:
- Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Nguyễn Thành Sơn
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Vũ Văn Tuyên
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Võ Thành Được
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích vào ngày 08/10/2019 tại TDP 5, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0002425197
Đang online: 29
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014