Thứ 5, Ngày 4 Tháng 3 Năm 2021
91 năm: Những dấu mốc tự hào về Đảng
Ngày cập nhật: 03/02/2021 07:41:36 | Lượt xem: 224 | |
Trong không khí của mùa xuân mới, cả nước đón mừng 2 sự kiện trọng đại: kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là 2 sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1. “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”. Thế nhưng tại sao trong bối cảnh xã hội Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ý thức dân tộc, lòng yêu nước ấy chỉ có thể biến thành sức mạnh to lớn khi phong trào đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc có sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh sáng lập?

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến dự họp báo sau Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến dự họp báo sau Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

 

Với tư cách là người “đi tìm hình của nước”, Hồ Chí Minh đã thấu hiểu: “Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đ&