Thứ 6, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày cập nhật: 06/08/2021 10:18:02 | Lượt xem: 216 | |
Thời gian vừa qua, được sự quan tâm, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể lực lượng Công an đã từng bước kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nguyên nhân xuất phát từ nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, lơ là, mất cảnh giác, tạo sơ hở cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Trước tình hình trên, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, ý chức chấp hành pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm của Nhân dân là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong phòng, chống tội phạm. Do đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp từng địa bàn, đối tượng, nhất là trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; quan tâm xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến.

Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm cho học sinh.

 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an đã tổ chức hơn 2.300 lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp cảnh báo phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm nổi lên, như tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm liên quan hoạt động “tín dụng đen”; truyền thông về tác hại, hệ lụy của tội phạm và tệ nạn ma túy; tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông... tại các thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học với 265.000 lượt người tham gia, tập trung số đối tượng có nguy cơ cao, lứa tuổi thanh, thiếu niên; in, phát 23.000 tài liệu, tuyên truyền hơn 1.850 lượt xe loa; đăng tải 1.150 tin, bài, phóng sự, 1.800 lượt phát thanh tuyên tuyền; tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật gần 30.000 lượt cá nhân, tổ chức; nổi bật như kết hợp tuyên truyền pháp luật gắn với cấp căn cước công dân; tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật từng kỳ có giải thưởng trên mạng internet thu hút đông đảo người dân tham gia. Ngoài ra, lực lượng Công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các Fanpage, Blog, Zalo; tập trung xây dựng và triển khai rộng rãi các trang Zalo chính danh của Công an cấp xã, các nhóm Zalo trao đổi thông tin liên quan an ninh trật tự với hệ thống chính trị ở cơ sở; qua đó, xây dựng hơn 2.000 tin, bài tuyên truyền pháp luật, thông tin tội phạm, hỗ trợ lực lượng Công an trong thực thi nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng phối hợp các ngành, đoàn thể, chính quyền các xã biên giới tổ chức 105 buổi tuyên truyền cho hơn 12.500 người dân về phương thức, thủ đoạn của tội ma túy, tội phạm mua bán người, vận động người dân tham gia giám sát chặt chẽ khu vực biên giới, đường mòn, lối mở góp phần phòng ngừa tội phạm và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Tư pháp tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và HIV/AIDS thông qua phát hành 1.000 cuốn Thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai và 5.400 cuốn Sổ tay phổ biến giáo dục pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư.

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong chức sắc, chức việc, tín đồ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Gia Lai đăng tải 150 tin, bài liên quan công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Đài Phát thanh - Truyền hình duy trì, phát sóng chuyên mục An ninh - trật tự trên 02 làn sóng phát thanh và truyền hình toàn tỉnh, duy trì các chuyên mục “Vì an ninh Tổ quốc”, “Quốc phòng toàn dân”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các sân chơi giải trí bổ ích, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phối hợp phát định kỳ trên 02 làn sóng phát thanh, truyền hình tỉnh các chuyên mục “An ninh Gia Lai”, “Quốc phòng toàn dân”... 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường công tác giám sát, phản biện thực thi pháp luật về phòng, chống tội phạm. Đoàn thanh niên tổ chức 125 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tội phạm tại các trường học thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, ngoại khóa, hội thi, hội diễn. Liên đoàn lao động tỉnh vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội; lồng ghép hơn 2.000 buổi tuyên truyền cho 59.000 lượt đoàn viên, người lao động. Hội liên hiệp Phụ nữ thành lập 05 mô hình phòng ngừa “tín dụng đen”, 07 Câu lạc bộ, mô hình tuyên truyền pháp luật, duy trì 1.252 mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng; tiếp xúc, giúp đỡ 25 phạm nhân nữ chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng...

Ra mắt mô hình điểm về phòng, chống ma túy.

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng đến cơ sở, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của Nhân dân được nâng lên, đông đảo người dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần hạn chế, dần triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, sáng tạo gắn với củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; kiện toàn, phát huy vai trò của các Tổ tự quản đảm bảo an ninh, trật tự. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền qua mạng xã hội như các Fanpage, Blog, Zalo, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp. Kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm; xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, sáng tạo, hiệu quả. 

Văn Phương
 


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Hành vi không chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19, chống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý như thế nào?
Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Tuyên truyền lưu động phòng-chống dịch Covid-19 khu vực biên giới
Một số thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
Những điểm mới về chế độ nâng lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, từ 15/8/2021
Hướng dẫn về Hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2021
15 trường hợp không được đề nghị đặc xá năm 2021
Quy định mới về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
Ngày 31/12/2021 là thời hạn cuối cùng để đăng ký sang tên xe qua nhiều đời chủ
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
KSOR NUÔIH
Năm sinh:

Tội danh:
- Cướp giật tài sản
TRƯƠNG CÔNG HUY
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
LÊ ĐÌNH ĐỒNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm các quy đình về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
NGUYỄN NGỌC LAN
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
NGUYỄN NGỌC TUẤN
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
NGUYỄN TUẤN HẢO
Năm sinh:

Tội danh:
- Tàng trữ trái phép chất độc
TRẦN HỮU THUẬN
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
DƯƠNG QUỐC CƯỜNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
NGUYỄN TRƯỜNG THỌ
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý làm hư hỏng tài sản
NGUYỄN LÊ PHÚ THỊNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Cướp giật tài sản
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0004353708
Đang online: 49
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014