Thứ 3, Ngày 19 Tháng 2 Năm 2019 Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai đang chạy thử nghiệm
 
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Số lượng hiển thị
Tìm kiếm
Tìm trong Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Nội dung văn bản
 


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Lượt xem Trích yếu
96/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 103 Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai.
156/2018/NĐ-CP 16/11/2018 133 Quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp
33/2018/TT-BCA 10/10/2018 1345 Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân
83/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 5554 Nghị quyết Ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
84/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 1971 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
85/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 5943 Về việc áp dụng trực tiếp mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Thông tư số 13/2018/TT-BTC, ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
86/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 5745 Về việc phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai
87/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 6678 Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai.
88/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 6801 Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
89/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 6757 Về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
90/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 6709 Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai
91/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 6660 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
114/NQ-HĐND 12/07/2018 6613 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.
115/NQ-HĐND 12/07/2018 6606 Về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
116/NQ-HĐND 12/07/2018 6706 Về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh năm 2018
117/NQ-HĐND 12/07/2018 6754 Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
118/NQ-HĐND 12/07/2018 6765 Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương và nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020
119/NQ-HĐND 12/07/2018 6784 Về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2018 – 2019
120/NQ-HĐND 12/07/2018 6629 Về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017
91/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 6728 Nghị quyết về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Văn Chẩn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014